ЗА ОСМАКЕ

 

ДРАГИ ОСМАЦИ,

Ускоро ћете се наћи пред једном од важних одлука, која ће у великој мери да утиче на вашу будућност. Опредељење за једно од занимања и школу није само избор онога што ћеш радити и што ће ти се дешавати само неколико следећих година. Избором занимања и школе бираш своје занимање – оно чиме ћеш се бавити целог свог живота.
Да би наставио своје образовање, потребно је да се упишеш у неку од гимназија или средњих школа (које трају три или четири године). Али пре него што наставиш школовање потребно је да покажеш знање на завршном испиту. Ове школске године полагаће се, као и претходних  година, математика, српски језик и комбиновани тест (биологија, физика, хемија, географија, историја). 

Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).


 
БОДОВАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА И ОПШТЕГ УСПЕХА

На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 30 бодова, односно највише по 10 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и комбинованог теста.

Општи успех од VI до VIII разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају VI разреда заокружен на две децимале помножи бројем четири (4), а општи успех остварен на крају VII и VIII разреда основне школе, заокружен на две децимале, помножи бројем пет (5). На крају се добијени производи саберу. На основу општег успеха кандидат може да оствари највише 70 бодова.


  
КАЛЕНДАР УПИСНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2017.
 

 

Завршни испит - тест из српског (матерњег) језика среда  14.06.
 од 9 - 11 ч.
Завршни испит - тест из математике четвртак  15.06. од
 9 - 11 ч.
Завршни испит - комбиновани тест петак  16.06.
 од 9 - 11 ч.
     
Прелиминарни резултати завршног испита
на нивоу школе
недеља 18.06. до 8 ч.
Пријем и решавање жалби ученика на резултате
завршног испита у основним школама
понедељак 19.06.
од 8 до 16 ч.
Пријем и решавање жалби ученика на резултате
завршног испита у окружним уписним комисијама
уторак 20.06.
од 8 до 16 ч.
Објављивање коначних резултата завршног  испита петак 23.06.
до 8 ч. 


Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи
и унос у базу података
субота
и недеља
 24. и 25.06.
 од  8 до 15 ч
Објављивање званичних резултата расподеле по школама
и образовним профилима у основним и средњим школама
понедељак  03.07. од 8 ч


 КОРИСНИ ЛИНКОВИ:

http://www.upis.mpn.gov.rs/   Званични сајт посвећен упису у средње школе

http://srednjeskole.edukacija.rs/   Подаци о средњим школама, оријентационом броју бодова за упис и друге корисне информације
http://www.mala-matura.com/     Подаци о средњим школама, оријентационом броју бодова за упис и друге корисне информације   

   

 Желимо вам пуно успеха!